Аудиторский отчет и годовая финансовая отчетность за 2018 год

«Атырау ЖЭО» АҚ-ның 31.12.2018 ж. жағдай  бойынша БАЛАНСЫ

                                       мың.теңге

А. АКТИВТЕР, соның ішінде:

56 463 578

1. Қысқа мерзімді активтер

7 718 998

    соның ішінде:

 

Ақша қаражаты және эквиаленттер

21 395

2. Ұзақ мерзімді активтер

48 744 580

Б. ПАССИВТЕР, соның ішінде:

56 463 578

    соның ішінде:

 

3. Қысқа мерзімді міндеттемелер

21 992 520

4. Ұзақ мерзімді міндеттемелер

6 487 224

5. Капитал

27 983 834

 

«Атырау ЖЭО» АҚ-ның қаржылық-шаруашылық қызметінің

қорытындысы туралы есеп

1. Негізгі қызметтен түсетін табыс

19 611 494

2. Негізгі өнімнің өзіндік құны

(18 766 255)

3. Басқа табыстар

1 250 523

4. Басқа шығыңдар

(13 523)

5. Кейінге қалдырылған корпоративтік  табыс  салығы

(474 365)

6. Басқа жиынтық пайда (негізгі құралдарды қайта бағалау) 

611 546

7. Инвестиция мен активке бағытталған қорытынды пайда

2 219 420

 

«Атырау жылу электр орталығы» АҚ-ның 2018 жылғы қаржылық-шаруашылық қызметін «QazFinAudit» жауапкершлігі шектеулі серіктестігі тәуелсіз аудиторлық компаниясының өткізген аудиторлық тексеру қорытындылары

  

      Қаржылық есептіліқ барлық қолданыстағы аспектілері жағынан 2018 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша Қоғамның дәрежесің толық корсетеді, сондай-ақ, осы күнге аяқталған қызметінің нәтижелері мен ақша қаражатының қозғалысы қаржылық есептліктің Халықаралық стандартына (ҚЕХС) сәйкес жүргізілген.                                      Қоғамның Бухгартерлік есебі Қазақстан Республикасының Табиғи монополиялар субъектілерінің қызметін реттейтін зандарының талаптарына сәйкес ұйымдастырылған.

 

    «Атырау ЖЭО» акционерлік қоғамы акционерлерінің 2019 жылы 4 шілдедегі өткізген жалпы жиналысында 2018 жылдың қорытындысы бойынша дивиденттер (үлесақы) төлеу тиімсіз болуына байланысты оларды қоғамның дамуына бағыттау туралы шешім қабылданды.